Deurbeleid the BOX:

 • Toegang tot The BOX is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
 • Toegang tot The BOX is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 • Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van The BOX dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.
 • Aan bezoekers die tijdens het evenement The BOX verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot The BOX.
 • Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert The BOX een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij dance-evenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
 • De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:
  – gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik;
  -eet- en drinkwaren;
  – (soft/hard)drugs en alcohol;
  -giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
  -skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
  -(huis)dieren;
  -professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur
  -voetbalshirts of andersoortige groepsshirts
  -herentasjes
  -alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van The BOX en de door de directie van The BOX aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.
 • De door de directie van The BOX  aangewezen personen hebben het recht om een ieder die zich in The BOX bevindt te visiteren, en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het bezoek aan het gebouw aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
 • De directie van The BOX behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot The BOX te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.
 • Op bepaalde evenementen wordt een stricte dresscode gehanteerd en vooraf duidelijk gecommuniceerd (middels flyers, website en op de toegangskaarten), bezoekers die zich niet aan de dresscode hebben gehouden, kunnen zonder recht op vergoeding de toegang worden geweigerd.
 • Groepen (vanaf 4 personen), kunnen geweigerd worden.