NL

De tien pijlers voor een veilig feestje:

 1. Gebruik van alcohol of drugs is nooit zonder risico.
 2. Ik hou van mijn oren.
 3. Denk voor jezelf, zorg voor anderen.
 4. Rustig aan: eet,slaap, party.
 5. Wees verantwoordelijk.
 6. Wees voorbereid op elk soort weer.
 7. Neem je tijd om te chillen.
 8. Safe sex.
 9. EHBO is je beste vriend.
 10. Don’t drink, drug and drive!

Voor meer informatie check www.celebratesafe.nl!

ENG

The ten pointers for a safe event:

 1. The use of alcohol or drugs is never without risc.
 2. I love my ears.
 3. Think about yourself, care for others.
 4. Be calm: eat, sleep and party.
 5. Be responsible.
 6. Be prepared for any type of weather.
 7. Take your time to chill.
 8. Safe Sex.
 9. EHBO is your best friend.
 10. Don’t drink, drug and drive!

For more information check www.celebratesafe.nl!

Print